שלח
השליטה של המדריך בחומר ובמטודיקות הדרכה, הפכה את הקורס לחוויה מלמדת ומעשירה, כמי שהשתתף בקורסים דומים בצבא ובעבר הרחוק בתנועת נוער, הרגשתי את ההבדל ושמחתי על ההדגשים שבאו מהיבט הנסיון בשטח, ובמיוחד על ההדגשים של מה לעשות. ובעיקר מה לא לעשות. למדתי, נהנתי. תודה.
סמי אברג'ל 01/06/2010
sami-a@globes.co.il

שיעור החייאה בסיסית

שיעור החייאה בסיסית עוסק בהכרת סדר הפעולות בהחייאת נפגע במות קליני, סכמת ההחייאה כוללת את השינויים החדשים. מעודכן לפי הנחיות איגוד הלב האמריקאי (A.H.A.) מאוקטובר 2010.

שיעור זה מוצע כחלק מההדרכות הבאות:

במסגרת הדרכת עזרה-ראשונה מתוקשבת אנו מאפשרים רכישת גישה גם לשיעורים בודדים, לקבלת גישה לשיעור זה הקישו כאן.