שלח
מרגיש אני צורך מיוחד להודות לכם על שעות הלימוד שהועברו לנו בצורה כה ברורה ונעימה, תוך מתן סבלנות לכל אחד ואחד, בלי ליפול מול הקושי שבקבוצה כה גדולה ומורכבת ובהזדמנות זו יש לציין שכפי הידוע לי בנושא זה רובם ככולם הצליחו מעל הממוצע במבחן העיוני, ביחס לנושאים האחרים שנלמדו בקורס, וכמובן זה נזקף לזכותכם.
דב א. 14/01/2020

שיעור משולש החיים

שיעור משולש החיים עוסק בהבנת חשיבות הגעת החמצן למוח, הכרת המערכות החיוניות בגוף ושרשרת ההישרדות המציגה את השלבים שצריכים להתבצע לשם הצלת נפגע בו קרסו מערכות אלו.

שיעור זה מוצע כחלק מההדרכות הבאות:

במסגרת הדרכת עזרה-ראשונה מתוקשבת אנו מאפשרים גישה לשיעור משולש החיים חינם, לכניסה לשיעור המתוקשב הקישו כאן.