שלח
החומר הועבר על ידי מרצה מוכשר מאוד בצורה שוטפת ובטחון עצמי מלא. הצורה שהעביר בה החומר עניינה את כל הקבוצה והקשיבה לאורך כל הזמן שהוקצב להדרכה. אני באופן אישי מודה למרצה על מרץ הרב שהשקיע כדי שההרצאה תהיה מרתקת ומעניינת וכולם יבינו את מה שציפה המרצה.
עבד א. 13/09/2018

שיעור הלם

שיעור הלם עוסק בהכרת מנגנון ההלם המתרחש בגוף בזמן אובדן נוזלים משמעותי ובמצבים נוספים ובזיהוי סימני ההלם.

שיעור זה מוצע כחלק מההדרכות הבאות:

במסגרת הדרכת עזרה-ראשונה מתוקשבת אנו מאפשרים רכישת גישה גם לשיעורים בודדים, לקבלת גישה לשיעור זה הקישו כאן.