שלח
המדריכה העבירה את החומר בצורה מעניינת ומקצועית. ענתה על כל שאלה שנשאלה ונתנה לנו הרבה לתרגל. ויצאתי מהקורס אם הרבה ביטחון וידע אני מאד מודה לכם.
שושנה א. 16/12/2019

במסגרת הדרכת עזרה-ראשונה מתוקשבת אנו מאפשרים רכישת גישה גם לשיעורים בודדים, לקבלת גישה לשיעור זה הקישו כאן.