שלח
התרשמותי מן ההדרכה: חומר הלימודים הועבר באופן ברור ומעניין. המדריך הקפיד באופן עקבי להבהיר את ההיגיון שביסוד הדברים, ולהגדיר לתלמידים את גבולות אחריותם ומחויבותם כמע"רים.
אריה ק. 16/12/2019

במסגרת הדרכת עזרה-ראשונה מתוקשבת אנו מאפשרים רכישת גישה גם לשיעורים בודדים, לקבלת גישה לשיעור זה הקישו כאן.