שלח
המדריך העביר את הנלמד באופן מעניין וברור תוך יצירת עניין, גם לי שהייתי רחוק מאד מהנושא הנלמד. יישר כח.
עוזי פ. 21/01/2019