שלח
המדריכה היתה מצויינת והחומר הועבר בצורה מעניינת מאד. על אף שהשעה הייתה כבר מאוחרת והייתי אחרי יום עבודה ארוך, הייתה למדריכה יכולת מצויינת לעזור לחומר המעניין להיות מאד מעניין. במיוחד הנושא של ילדים ותינוקות. תודה רבה לכם וכמובן למדריכה.
ארז א. 11/07/2019

קורס רענון עזרה ראשונה לעובדי הוראה

ריעננון עזרה ראשונה למורים

עובדי הוראה, מתוקף תפקידם כגורם האחראי על ילדים ובני נוער נדרשים לשמש פעמים רבות כגורם סיוע ראשוני בפציעות או מצבי חירום רפואיים שונים.

כל מורה או גננת נדרשים לעבור קורס הסמכה כמגישי עזרה-ראשונה במסגרת הכשרתם ולעבור קורסי רענון במהלך השנים שלאחר מכן.

שמירה על תעודת מגיש העזרה-ראשונה בתוקף נדרשת ע"י משרד החינוך והיא גם תנאי בכדי לשמש כמגיש עזרה-ראשונה בטיולים וסיורים בהתאם לדרישות חוזר מנכ"ל.

עובד הוראה שחלפו למעלה משנתיים מיום ביצוע קורס ההסמכה או הרענון האחרון מאבד את תוקף התעודה ונדרש לבצע מחדש קורס הסמכה כמגיש עזרה-ראשונה.

בהתאם לדרישות משרד החינוך עובדי הוראה נדרשים לבצע רענון עזרה-ראשונה בהיקף 6 שעות כל שנה או רענון עזרה-ראשונה בהיקף 12 שעות כל שנתיים.

רענון עזרה-ראשונה בהיקף 6 שעות.

לקבלת פרטים על הזמנת רענון לצוות העובדים במתחם הלקוח אנא מלאו את פרטיכם ואנו נחזור אליכם:

שלח