שלח
המדריך היה מקצועי מאוד ,העביר בצורה ישירה אמיתית ,הסביר על כל מצב ומצב ואפשרויות שנוכל להתקל בהן בעתיד. הדרכה עם חומרי עזר טובים, שליטה גבוהה הן בעברת החומר. יש גם משחק אמיתי והומור חיובי להעברת המסר. תודה רבה
ישראל ד. 22/04/2017

אישורים ממשלתיים

קורסי העזרה הראשונה וההשתלמויות השונות שמועברות על-ידי אמיתי עזרה-ראשונה מוכרים ומאושרים על-ידי כל משרדי הממשלה הרלוונטיים. לפניכם האישורים של משרדי הממשלה השונים: