שלח
המדריך העביר את החומר בצורה מובנת מעניינת וברורה, תוך שימוש בעזרים ובמצגת שעזרו מאוד לשמור על הקשב.
יערה ב. 30/08/2018

אישורים ממשלתיים

קורסי העזרה הראשונה וההשתלמויות השונות שמועברות על-ידי אמיתי עזרה-ראשונה מוכרים ומאושרים על-ידי כל משרדי הממשלה הרלוונטיים. לפניכם האישורים של משרדי הממשלה השונים: