שלח
מרגיש אני צורך מיוחד להודות לכם על שעות הלימוד שהועברו לנו בצורה כה ברורה ונעימה, תוך מתן סבלנות לכל אחד ואחד, בלי ליפול מול הקושי שבקבוצה כה גדולה ומורכבת ובהזדמנות זו יש לציין שכפי הידוע לי בנושא זה רובם ככולם הצליחו מעל הממוצע במבחן העיוני, ביחס לנושאים האחרים שנלמדו בקורס, וכמובן זה נזקף לזכותכם.
דב א. 14/01/2011

שיעור עצירת שטפי-דם

שיעור עצירת שטפי-דם עוסק בסוגי שטפי-הדם השונים, ההתמודדות עם דימום פנימי והשיטות השונות לעצירת שטף-דם חיצוני.

שיעור זה מוצע כחלק מההדרכות הבאות:

במסגרת הדרכת עזרה-ראשונה מתוקשבת אנו מאפשרים רכישת גישה גם לשיעורים בודדים, לקבלת גישה לשיעור זה הקישו כאן.