שלח
תמיד זה מרענן לעבור ריענון כי תמיד משהו מתחדד מחדש זה חשוב כי זה מציל חיים וגם הרגשת הביטחון שאתה מוכן לכל מצב. המדריכה נחמדה ובקיאה ובאמת היה לי זמן איכותי ברענון. יצאתי מועשרת ותודה לכם.
שרונה בר 08/04/2010
sharonabar10@walla.com