שלח
המדריך העביר את החומר בצורה מובנת מעניינת וברורה, תוך שימוש בעזרים ובמצגת שעזרו מאוד לשמור על הקשב.
יערה ב. 30/08/2011