שלח
מאד התרשמתי מהמדריכה שהגיע מטעמכם. הצגת התכנים הייתה מאד מוצלחת והקורס היה מעניין ומועיל ביותר. הייתי בהחלט רוצה לקבל חומר נוסף על תכנים שונים שלא הספקנו לקבל במסגרת הקורס המדובר. רב תודות לכם על התנסות חשובה וחיונית זאת.
לבנה ש. 01/08/2010

ריענון עזרה-ראשונה לצוות העובדים

ריעננון עזרה ראשונה לעובדים

תקנות הבטיחות בעבודה דורשות לבצע לכלל העובדים הדרכת בטיחות הכוללת הנחיות כיצד לפעול במקרה חירום. במסגרת ההדרכה יש לבצע גם הדרכת עזרה-ראשונה המתייחסת למצבי החירום הרלוונטיים למקום העבודה.

הקפדה על ביצוע ההכשרה המתאימה לעובדים והשמירה על כשירותם הינה חובתו של המעסיק בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה, נדרשת לצורך עמידה בדרישות חברות הביטוח ותקני איכות שונים ואף תגן על המעסיק במקרה של תביעה לאחר פציעה של עובד.

בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה ולדרישות המוסד לבטיחות וגיהות ההדרכה צריכה להתבצע ע"י בעל מקצוע מתאים ויש לבצע ריענון עזרה-ראשונה לכלל העובדים אחת לשנה.

היקף הריענון המומלץ הוא 4 שעות.

ריענון עזרה-ראשונה בהיקף 4 שעות.


לקבלת פרטים על הזמנת ריענון לקבוצת עובדים במתחם הלקוח אנא מלאו את פרטיכם ואנו נחזור אליכם:

שלח