שלח
ההדרכה היתה יוצאת מן הכלל. שליטה ניכרת בחומר ואהבה לנושא שעברה גם אלינו כלומדים. ניתן היה לדמות מצבי אמת שונים לתלמידים שונים כך שגם המתרגל וגם הצופים יפיקו מהתרגול. החזרה פעם אחר פעם על סכמת ההחיאה היתה נהדרת. תודה רבה מקרב לב על ההשקעה. הקורס נתן לי בטחון להיות אקטיבית ובתקווה לסייע לאחר בשעת מצוקה.
יעל ו. 08/05/2011

ריענון עזרה-ראשונה לגננות ומטפלות

ריעננון עזרה ראשונה לגננות

צוות גננות ומטפלות נדרש להיות מיומן בטיפול במצבי חירום רפואיים השכיחים בילדים ותינוקות.

קיימת ציפייה מצד ההורים ודרישה ממשרדי הממשלה שכלל הצוות המטפל בילדים ותינוקות ישמור על מיומנות גבוהה בעזרה-ראשונה.

בכדי לשמור על מיומנות זו מקובל שכלל הצוות (גננות, מטפלות במעון, סייעות ומפעילות צהרונים ומשפחתונים) יעברו ריענון עזרה-ראשונה בהיקף 4 שעות מדי שנה.

מסגרות המוכרות ע"י משרד הכלכלה או מעוניינות לעמוד בדרישות המשרד נדרשות להעביר לכלל הצוות קורס עזרה-ראשונה בהיקף 44 שעות ולעבור ריענון עזרה-ראשונה בהיקף 22 שעות מדי שנתיים (לצוותי מעונות היום ומשפחתונים) או בהיקף 8 שעות (לצוותי הצהרונים) מדי שנתיים.

גננות הפועלות במסגרת משרד החינוך מחויבות לבצע ריענון עזרה-ראשונה בהיקף 6 שעות מדי שנה.

ריענון עזרה-ראשונה בהיקף 6 שעות.

ריענון עזרה-ראשונה בהיקף 6 שעות.

ריענון עזרה-ראשונה בהיקף 6 שעות.

ריענון עזרה-ראשונה בהיקף 6 שעות.

לקבלת פרטים על הזמנת ריענון לצוות במתחם הלקוח אנא מלאו את פרטיכם ואנו נחזור אליכם:

שלח