שלח
המרצה שלנו הוא מורה ומדריך א' א' !!! בחור מדהים ומרתק, הוא "רב אומן" בלהעביר מסרים ובלהחזיק כיתה, בקיצור הוא "תותח על".
בנימין פ. 05/08/2012

אישורים ממשלתיים

קורסי העזרה הראשונה וההשתלמויות השונות שמועברות על-ידי אמיתי עזרה-ראשונה מוכרים ומאושרים על-ידי כל משרדי הממשלה הרלוונטיים. לפניכם האישורים של משרדי הממשלה השונים: