בחן את עצמך

לפניך מספר שאלות לבחינה עצמית:

שאלה מספר 1: מה המיקום הטוב ביותר למדבקות דפיברילציה לצורך מתן שוק חשמלי? (598)
שאלה מספר 2: במכשיר הקורפולס, מה ההבדל בין PR לבין HR כשמסתכלית על המספר של הקצב? (600)
שאלה מספר 3: האם במטופלים ב PEA קיימת התכווצות של הלב? (599)
שאלה מספר 4: מה תופעת הלוואי של הנשמה בנפחים וקצב גדולים מידי? (602)
שאלה מספר 5: מה ה PEEP הטבעי שקיים במטופל הנושם עצמונית? (601)