בחן את עצמך

לפניך מספר שאלות לבחינה עצמית:

שאלה מספר 1: הגבלת נוסעים בתקופת הקורונה, יש לסמן את התשובה הנכונה (595)
שאלה מספר 2: סמן את התשובה בה מצויין הסדר הנכון של הסרת המיגון המלא: (596)
שאלה מספר 3: בזמן בדיקת מכשיר הקורפולס, פריקת שוק והוצאת תדפיס- מהו ערך הסטיה אשר מוגדר כתקין? (597)
שאלה מספר 4: לאחר פינוי חולה מאומת קורונה, כיצד נבצע חיטוי לאמבולנס? (594)
שאלה מספר 5: צוות אטן הוזמן למטופל שאיננו בבידוד, אך אדם אחר בבית נמצא בבידוד, מה נכון לגבי מיגון הצוות? (593)