בחן את עצמך

לפניך מספר שאלות לבחינה עצמית:

שאלה מספר 1: לפצוע שחולץ ממפעל בוער נלקחו המדדים הבאים- RR 30. GCS 7. sinus tachy 125 bpm. דופק רדיאלי לא נמוש. סטורציה 100% תחת חמצן 90%. איזה ממצא אבחנתי מבדיל בפצוע זה בין הרעלת ציאניד להלם היפוולמי: (582)
שאלה מספר 2: מה נכון לגבי פרוטוקול כאב? (580)
שאלה מספר 3: הסיבה הפיזיולוגית העיקרית לפגיעה בתפוקת הלב ב PSVT מהיר בילדים היא: (581)
שאלה מספר 4: מי מורשה במתן תרופות באטן (חוץ מפרמדיק)? (578)
שאלה מספר 5: מה התשובה הנכונה ביותר? (579)