בחן את עצמך

לפניך מספר שאלות לבחינה עצמית:

שאלה מספר 1: מה המשפט הנכון ביותר? (538)
שאלה מספר 2: בנוגע לטביעה בים המלח, מה התשובה הנכונה ביותר? (539)
שאלה מספר 3: פרוטוקול בצקת ריאות- מינון איזוקט iv, מה נכון? (542)
שאלה מספר 4: לפי תקן בדיקת האטן, מה נכון לגבי בוז'י? (541)
שאלה מספר 5: בן 18, לאחר התעלפויות חוזרות. מצו''ב בקבוצת הוואצאפ האק''ג שבוצע בשטח. מה האבחנה? (540)