בחן את עצמך

לפניך מספר שאלות לבחינה עצמית:

שאלה מספר 1: מינון מגנזיום למבוגר בהתקף אסתמה קשה הינו: (516)
שאלה מספר 2: eliquis זו תרופה ממשפחת: (513)
שאלה מספר 3: במהלך בדיקת סוכר, מופיעה על צג המכשיר ההודעה E3. מה נכון? (517)
שאלה מספר 4: מינון לבטלול iv במטופל עם stroke בליווי סיסטולי מעל 220 הינו: (514)
שאלה מספר 5: מינון אטומידאט לילד בן 4 הינו: (515)