בחן את עצמך

לפניך מספר שאלות לבחינה עצמית:

שאלה מספר 1: NA יבוצע במיקום הבא: (498)
שאלה מספר 2: עוצמת אנרגיה ראשונה אפשרית בהיפוך מסונכרן לחולה בן 40 עם PSVT: (499)
שאלה מספר 3: בנוגע להקסקפרון בילדים, מה נכון? (496)
שאלה מספר 4: להגעת ל PSVT יציב. בת 19. גירוי ווגאלי ואדנוזין נכשלו. מה הצעד הבא בתור שניתן לשקול? (495)
שאלה מספר 5: מה נכון לגבי המיאלין? (500)