בחן את עצמך

לפניך מספר שאלות לבחינה עצמית:

שאלה מספר 1: איזו תרופה יש לנער לפני השימוש? (351)
שאלה מספר 2: בלילה שבין יום ראשון ליום שני הכרזת מוות. המשפחה שואלת מה ההליך גבי פינוי הנפטר? (354)
שאלה מספר 3: מתי נשתמש במזרק פומי? (352)
שאלה מספר 4: מהו מדד PI? ומה הטווח? (353)
שאלה מספר 5: במהלך החייאה החדרת טובוס למטופל בן 3. כל כמה שניות תנשים? (355)