בחן את עצמך

לפניך מספר שאלות לבחינה עצמית:

שאלה מספר 1: מה הקשר בין סימני הלם היפוולמי לבין סימני פגיעת ראש קשה? (259)
שאלה מספר 2: אצל פצוע בהלם היפוולמי (תת נפחי) נצפה לסימנים הבאים (257)
שאלה מספר 3: מה מדיניות החזר הנוזלים אצל מטופל בהלם היפוולמי שלא על רקע דימום? (258)
שאלה מספר 4: מהם 3 הגורמים המשפיעים על המצב ההמודינאי (255)
שאלה מספר 5: מהם 5 סוגי ההלם (256)