בחן את עצמך

לפניך מספר שאלות לבחינה עצמית:

שאלה מספר 1: איך מקובל לתאר את מספר ההריונות שעברה היולדת? (836)
שאלה מספר 2: רחם, שיליה ושק מי שפיר-מי מה מו? (834)
שאלה מספר 3: אלו כלי דם עוברים בחבל הטבור במצב נורמאלי? (835)
שאלה מספר 4: החלוקה המקובלת לשלבי ההיריון היא: (833)
שאלה מספר 5: איך מקובל לתאר את מספר הלידות שעברה היולדת? (837)