בחן את עצמך

לפניך מספר שאלות לבחינה עצמית:

שאלה מספר 1: התייבשות היא (767)
שאלה מספר 2: מהו נוזל הבחירה לטיפול בהתייבשות? (763)
שאלה מספר 3: מהו המינון המקובל להחזר נוזלים? (765)
שאלה מספר 4: התייצגות מטופל מיובש תכלול (766)
שאלה מספר 5: מה הקשר בין התייבשות לבין צירי לידה מוקדמים? (764)