בחן את עצמך

לפניך מספר שאלות לבחינה עצמית:

שאלה מספר 1: הערכת מטופל בהתקף אסטמה כוללת: (734)
שאלה מספר 2: מה דעתך על מתן אפיפן למטופל בהתקף אסטמה קשה כאשר הזמן למרחק הפינוי / חבירה לאט"ן משמעותי? (736)
שאלה מספר 3: הגעת לחולה אסטמה בהתקף משמעותי. ליד מיטתו אתה רואה מכשיר אינהלצייה ביתי, במידה ומרחק הפינוי / חבירה משמעותי-האם תציע לו לבצע אינהלצייה? (737)
שאלה מספר 4: הגעת למטופל בהתקף אסטמה קשה. המטופל שוכב על המיטה, עייף, טכיפנאי ומזיע. מה הפעולה הראשונה שתבצע? (735)
שאלה מספר 5: אסטמה היא? (733)