בחן את עצמך

לפניך מספר שאלות לבחינה עצמית:

שאלה מספר 1: הגעת למקרה של בליעה / שאיפת גוף זר. המטופל בהכרה מלאה, נינוח, אך משתעל מעט. מה תעשה? (729)
שאלה מספר 2: למי נבצע לחיצות חזה במקום תמרוני היימליך? (732)
שאלה מספר 3: האם תיתכן הפרעה נשימתית במקרה של בליעה? (730)
שאלה מספר 4: בשאיפה של גוף זר, מה ההבדל בין חסימה חלקית לחסימה מלאה? (731)
שאלה מספר 5: מה ההבדל בין שאיפה לבליעה? (728)