בחן את עצמך

לפניך מספר שאלות לבחינה עצמית:

שאלה מספר 1: פחמן דו חמצני (CO2) הוא: (720)
שאלה מספר 2: אחוז החמצן (O2) באוויר החופשי ("אוויר חדר") הוא: (719)
שאלה מספר 3: תהליך "חילוף הגזים" מתבצע ב: (721)
שאלה מספר 4: במבוגרים, באופן גס, מהם ערכי קצב הנשימה (הגבול העליון והגבול התחתון) שצריכים להדליק עבורנו נורה אדומה? (722)
שאלה מספר 5: הערכת מצב נשימתי של מטופל כוללת התרשמות מ (רמז-ר"ת): (718)