בחן את עצמך

לפניך מספר שאלות לבחינה עצמית:

שאלה מספר 1: בחולה עם אוטם (MI), מה נצפה למצוא בסימנים החיוניים? (708)
שאלה מספר 2: הסיבוכים העיקריים של אוטם הם: (710)
שאלה מספר 3: בן 67, קרדיאלי, כעת בקוצר נשימה משמעותי, מזיע מאוד, ל"ד 215/110. מה הטיפול המיידי ברמת אמבולנס רגיל? (712)
שאלה מספר 4: אספירין ניתן במינון של 300 מ"ג, בלעיסה. מהן התוויות הנגד למתן אספירין? (711)
שאלה מספר 5: מה פירוש ACS? (709)