בחן את עצמך

לפניך מספר שאלות לבחינה עצמית:

שאלה מספר 1: לאיזו התנהגות נצפה מצד המטופל לאחר פרכוס? (703)
שאלה מספר 2: מה תהיה ההתייצגות של 'פרכוס קלאסי'? (707)
שאלה מספר 3: הגעת לחולה בפרכוס פעיל, מה הטיפול? (705)
שאלה מספר 4: מהי תקופה 'פוסט אקטלית'? (706)
שאלה מספר 5: מטופל 'לאחר התעלפות' או 'לאחר פרכוס'-מה יעזור לנו לזהות? (704)