בחן את עצמך

לפניך מספר שאלות לבחינה עצמית:

שאלה מספר 1: קביעת חומרתה של התגובה אלרגית נקבעת על ידי: (679)
שאלה מספר 2: פתופיזיולוגייה בתגובה אלרגית והשפעת אדרנלין-מה המשפט הנכון: (680)
שאלה מספר 3: טיפלת במזרק אפיפן, לאחר 5 דקות מופיעה תגובה חוזרת הכוללת מצוקה נשימתית משמעותית והיפופרפוזייה-מה תעשה? (681)
שאלה מספר 4: אנאפילקסיס מוגדר כ: (682)
שאלה מספר 5: מזרק אפיפן-סמן את התשובה הנכונה (678)