בחן את עצמך

לפניך מספר שאלות לבחינה עצמית:

שאלה מספר 1: הגורם הנפוץ ביותר להתעלפות בעקבות ירידה בפרפוזייה המוחית הוא: (615)
שאלה מספר 2: הטיפול בהתעלפות כולל: (614)
שאלה מספר 3: מתי חשוב לברר את הגורם להתעלפות? (616)
שאלה מספר 4: מה ההגדרה של התעלפות? (613)
שאלה מספר 5: סימנים וסימפטומים להתעלפות / קדם התעלפות כוללים: (617)